Agata Szymanska Rapkiewicz MKS Legal

Agata Szymańska-Rapkiewicz

Agata Szymańska-Rapkiewicz

radca prawny

e-mail: a.szymanska-rapkiewicz@mkslegal.pl

tel.: +48 600 410 234

Współpracownik kancelarii. Radca prawny zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych oraz jednostek administracji publicznej. Mec. Szymańska-Rapkiewicz zdobywała doświadczenie w renomowanych kancelariach prawnych, zajmując stanowiska szefa departamentu restrukturyzacji oraz departamentu fuzji i przejęć.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Jest również doktorantką w Szkole Głównej Handlowej.

Mec. Szymańska-Rapkiewicz zajmuje się kompleksową obsługą transakcji fuzji i przejęć, jak również strukturyzowania oraz finansowania nabywania aktywów, w tym nieruchomości, przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, papierów wartościowych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Mec. Szymańska-Rapkiewicz kierowała projektami restrukturyzacyjnymi o wartości kilkuset milionów złotych każdy.

Mec. Szymańska-Rapkiewicz posiada bogate doświadczenie w rozwiązywaniu sporów korporacyjnych. Legitymuje się bogatym doświadczeniem w tworzeniu departamentów prawnych przedsiębiorstw, w tym procedur compliance.

Brała udział w kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych i naprawczych, zarówno po stronie upadłych (zarządów lub wspólników), jak i wierzycieli oraz podmiotów zainteresowanych nabywaniem aktywów od podmiotów w upadłości.

Biegle włada językiem angielskim oraz włoskim.

Specjalizacje:

  • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe – przygotowywanie procedur na wypadek niewypłacalności, restrukturyzacja naprawcza przedsiębiorstw, reprezentowanie upadłych i wierzycieli na każdym etapie postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego;
  • Prawo handlowe – doradztwo przy fuzjach, łączeniach, podziałach, przekształceniach, likwidacji spółek, finansowaniu i refinansowaniu transakcji nabywania udziałów/akcji, papierów wartościowych, przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części;
  • Prawo cywilne – przygotowywanie i negocjowanie umów o współpracy, umów licencyjnych kontraktów handlowych (w tym umów o roboty budowlane), kształtowanie polityki dystrybucyjnej;
  • Prawo nieruchomości – doradztwo w procesie inwestycyjnym (budowlanym), przy nabyciu i finansowaniu nabycia nieruchomości.