Andrzej Stefanowicz MKS Legal
WSPÓŁZAŁOŻYCIEL KANCELARII. RADCA PRAWNY

Andrzej Stefanowicz

Andrzej Stefanowicz

radca prawny, partner

e-mail: a.stefanowicz@mkslegal.pl

tel.: +48 601 239 393

Współzałożyciel kancelarii. Radca prawny zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych, jednostek administracji publicznej oraz klientów indywidualnych. Doświadczenie zdobywał w wiodących polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych, w tym współpracując z kancelariami prawnymi Baker & McKenzie oraz Norton Rose Fulbright. Związany był również ze spółką ENEA Wytwarzanie S.A. będąc zatrudnionym na stanowisku Kierownika Biura Prawnego.

Mec. Stefanowicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Cambridge. Jest również absolwentem podyplomowych studiów z zakresu prawa własności intelektualnej organizowanych przez Uniwersytet Warszawski.

Mec. Stefanowicz zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w szerokim spektrum zagadnień, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z projektami realizowanymi w sektorze energetycznym oraz infrastrukturalnym. Mec. Stefanowicz reprezentuje również klientów w sporach toczonych przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru stosowania prawa cywilnego i prawa handlowego, jak również regulacji sektorowych.

Biegle włada językiem angielskim.

Specjalizacje:

  • Prawo energetyczne – zagadnienia regulacyjne, problematyka umów handlowych przesyłania, dystrybucji, obrotu energią i gazem ziemnym, a także problematyka systemów wsparcia dla sektora energetycznego;
  • Prawo cywilne i handlowe – zagadnienia dotyczące realizacji kontraktów handlowych (w tym związanych z robotami budowlanymi), fuzji i przejęć (projekty M&A), sporów o odszkodowania;
  • Prawo zamówień publicznych – zagadnienia związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, wsparciem wykonawców w procesie przetargowym, a także wykonywaniem zawartych umów o zamówienie publiczne;
  • Prawo ochrony konkurencji i konsumentów – sprawy dotyczące praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, nieuczciwe praktyki rynkowe oraz nieuczciwą konkurencję.