Dr Krzysztof Stefanowicz MKS Legal

dr Krzysztof Stefanowicz

dr Krzysztof Stefanowicz

radca prawny, ekspert

e-mail: k.stefanowicz@mkslegal.pl

Ekspert współpracujący z kancelarią. Radca prawny zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych, jednostek administracji publicznej oraz klientów indywidualnych. Przez wiele lat partner (w tym zarządzający) w międzynarodowych kancelariach prawnych Hogan & Hartson i Salans (obecnie Dentons). Pełnił funkcje członka rad nadzorczych spółek z sektora IT. Jest członkiem prestiżowych polskich i zagranicznych stowarzyszeń, w tym International Bar Association, ITech Law Association oraz Criminal Law Association.

Mec. Stefanowicz ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1987 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Przez 27 lat prowadził – jako adiunkt w Instytucie Prawa Karnego WPiA UW – wykłady z zakresu prawa i postępowania karnego na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem licznych artykułów i monografii, jak również prelegentem na konferencjach polskich i zagranicznych.

Mec. Stefanowicz zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w szerokim spektrum zagadnień, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z projektami realizowanymi w sektorach regulowanych.

Mec. Stefanowicz orzeka w postępowaniach arbitrażowych oraz doradza w sporach gospodarczych przed sądami polskimi i zagranicznymi. Reprezentuje również klientów w sporach toczonych przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan w Warszawie oraz Sądu Arbitrażowego przy KIPA.

Szczegółowy opis doświadczenia i projektów jest dostępny pod adresem http://radca-stefanowicz.pl/