image

Grzegorz Barszcz

Grzegorz Barszcz

adwokat, of counsel

e-mail: g.barszcz@mkslegal.pl

Współpracownik kancelarii. Adwokat wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz krajowych i międzynarodowych podmiotów gospodarczych oraz ich właścicieli, wspólników i akcjonariuszy. Doświadczenie zdobywał w wiodących polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych, w tym współpracując przez ponad 10 lat z międzynarodowymi kancelariami prawnymi Hogan Lovells oraz Schönherr.

Mec. Barszcz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył szkołę prawa brytyjskiego zorganizowaną przez University of Cambridge (Centre for European Legal Studies) oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest również absolwentem podyplomowych studiów z zakresu prawa własności intelektualnej zorganizowanych przez Uniwersytet Warszawski.

Mec. Barszcz zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców doradzając krajowym i międzynarodowym podmiotom z różnych sektorów gospodarki w zakresie obsługi bieżącej, szeroko rozumianego prawa gospodarczego i spraw korporacyjnych, prawa cywilnego, prawa spółek i umów handlowych. Specjalizuje się w  szczególności w  fuzjach i przejęciach, transakcjach nabycia i zbycia aktywów, strukturach joint venture oraz  reorganizacji przedsiębiorstw. Był zaangażowany w projekty związane z prawami własności intelektualnej, działalnością regulowaną, prawem ochrony środowiska oraz postępowania arbitrażowe i sądowe.

Biegle włada językiem angielskim.

Specjalizacje:

  • Doradztwo transakcyjne – doradztwo w transakcjach nabywania i zbywania aktywów, przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, udziałów i akcji oraz przedsięwzięciach joint venture i venture capital;
  • Reorganizacje przedsiębiorstw – doradztwo przy łączeniach, podziałach, przekształceniach oraz krajowej i transgranicznej reorganizacji przedsiębiorstw;
  • Prawo spółek – doradztwo przy zakładaniu oraz likwidacji spółek osobowych, spółek kapitałowych, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych oraz przedstawicielstw przedsiębiorców transgranicznych;
  • Prawo cywilne – przygotowywanie i negocjowanie kontraktów handlowych;
  • Spory – doradztwo w postępowaniach dotyczących uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał wspólników oraz sporach wspólników i akcjonariuszy.