Hubert Moryson-Kowalski MKS Legal
Social Networks

Hubert Moryson- Kowalski

Hubert Moryson-Kowalski

radca prawny, partner

e-mail: h.moryson-kowalski@mkslegal.pl

tel.: +48 603 770 239

Współzałożyciel kancelarii. Radca prawny zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych, jednostek administracji publicznej oraz klientów indywidualnych. Doświadczenie zdobywał w największych spółkach handlowych w Polsce (w tym w spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.) oraz wiodących kancelariach prawnych (w tym w międzynarodowej kancelarii prawnej Norton Rose Fulbright oraz kancelarii Sołtysiński Kawecki& Szlęzak).

Mec. Moryson-Kowalski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył także Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzonego we współpracy z American Catholic University Washington D.C. Jest również absolwentem podyplomowych studiów z zamówień publicznych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Mec. Moryson-Kowalski zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w szerokim spektrum zagadnień, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z projektami realizowanymi w sektorze energetycznym oraz infrastrukturalnym, jak również reprezentacją klientów w sporach toczonych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i sądami arbitrażowymi. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru stosowania prawa cywilnego, regulacji sektorowych, czy prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Doradza również w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół problematyki równowagi kontraktowej w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami oraz w relacjach przedsiębiorca – konsument.

Biegle włada językiem angielskim.

Specjalizacje:

  • Prawo energetyczne, z uwzględnieniem spraw kontraktowych, obrotu gazem ziemnym i energią oraz aspektów regulacyjnych i infrastrukturalnych sektora energetycznego;
  • Prawo cywilne, z uwzględnieniem spraw dotyczących realizacji robót budowlanych, kontraktów handlowych, sporów o odszkodowania i o uznanie wzorców umownych za niedozwolone;
  • Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, wsparcia zamawiających w procesie przetargowym, czy też wsparcia wykonawców w sprawach związanych z postępowaniami przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych;
  • Prawo ochrony konkurencji i konsumentów, z uwzględnieniem spraw dotyczących praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, nieuczciwe praktyki rynkowe oraz nieuczciwą konkurencję.