Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych

Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych

  • przygotowywanie opinii i analiz prawnych, udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
  • informowanie Klienta o zmianach w obowiązujących przepisach prawa dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta lub pozostających w związku z tą działalnością,
  • konsultowanie umów oraz przygotowywanie projektów umów,
  • uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta negocjacjach w charakterze pełnomocnika, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,
  • dochodzenie należności Klienta od jego dłużników w ramach postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego,
  • występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami orzekającymi i urzędami w sprawach cywilnych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych, karnych gospodarczych, karnoskarbowych,
  • przygotowywanie aktów prawa wewnętrznego spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji, spółdzielni oraz prawa pracy.