Fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Kancelaria zapewnia obsługę prawną w zakresie obsługi wszelkiego rodzaju transakcji związanych ze zmianą stosunków właścicielskich w spółkach i innych podmiotach oraz wsparcie procesów naprawczych (restrukturyzacyjnych). Przykładowy zakres obsługi obejmuje:

  • wsparcie prawne przy zakupie udziałów (akcji), przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części,
  • doradztwo w zakresie przeprowadzania procesów łączenia, podziału czy przekształcenia podmiotów;
  • doradztwo w zakresie tworzenia (opiniowania) umów o wspólne przedsięwzięcie (joint venture) oraz innych umów wspólników (akcjonariuszy),
  • wsparcie w pozyskaniu różnych finansowania na rozwój inwestycji (kredytu, leasingu, dotacji, pożyczek prywatnych, pożyczek z funduszy pożyczkowych, prywatnych wkładów kapitałowych od tzw. aniołów biznesu, kapitału wysokiego ryzyka – venture capital,
  • analizy i definiowanie optymalnych struktur transakcji, przeprowadzenie procesów „due diligence” (badań spółek przez potencjalnego nabywcę), doradztwo podczas negocjacji, przygotowanie Term Sheet (Zarysu Kluczowych Warunków Transakcji), wynegocjowanie i doradztwo przy zawarciu umowy sprzedaży,
  • wsparcie prawne w zakresie transakcji wykupu lewarowanego długiem (LBO) oraz wykupu menedżerskiego (MBO, MBI).