Prawo pracy

Prawo pracy

Kancelaria oferuje obsługę spraw związanych z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy.

Zakres obsługi prawnej obejmuje doradztwo:

 • przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów o pracę,
 • przy kształtowaniu treści umowy o pracę w aspekcie prawno-pracowniczym oraz prawa własności intelektualnej,
 • w zakresie praw i obowiązków stron umowy o pracę w czasie jej trwania,
 • w zakresie umów towarzyszących umowie o pracę, min. umów o zakazie konkurencji, umów o podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • przy tworzeniu regulacji prawno-pracowniczych w organizacji,
 • przy zwolnieniach grupowych i indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracownika,
 • przy restrukturyzacjach zatrudnienia oraz przejęciach pracowniczych w ramach reorganizacji zakładów pracy,
 • przy kształtowaniu wynagrodzeń, czasu pracy i optymalizacji zatrudnienia w organizacji,
 • przy wprowadzaniu dobrych praktyk, mających na celu zapobieganie mobbingowi oraz nierównemu traktowaniu pracowników;
 • przy przetwarzaniu danych osobowych pracowników.

 

Kancelaria zapewnia:

 • reprezentację przed ZUS i Sądami Pracy w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeniowych,
 • pomoc we współpracy z organizacjami związkowymi,
 • doradztwo przy rozwiązywaniu sporów zbiorowych.