Prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe

Kancelaria zapewnia doradztwo prawne:

 • dotyczące windykacji lub restrukturyzacji wierzytelności,
 • w toku upadłości reprezentując interesy upadłych, zarządów upadłych, wierzycieli,
 • dotyczące przygotowywania wniosków o upadłość oraz wniosków o wszczęcie postepowań restrukturyzacyjnych,
 • dotyczące prowadzenia procedur restrukturyzacyjnych,
 • w zakresie działań naprawczych i restrukturyzacyjnych,
 • w zakresie analizy kondycji finansowej i sytuacji prawnej przedsiębiorstw oraz programów naprawczych,
 • obejmujące oceną zaistnienia przesłanek ogłoszenia upadłości,
 • obejmujące negocjowanie propozycji układowych z wierzycielami,
 • obejmujące reprezentację dłużników i wierzycieli na wszystkich etapach postępowania upadłościowego,
 • obejmujące współpracę z syndykami, zarządcami i nadzorcami sądowymi,
 • przy prowadzeniu upadłości transgranicznych,
 • obejmujące reprezentację w sprawach związanych z odpowiedzialnością wobec wierzycieli,
 • obejmujące reprezentowanie członków organów spółek w postępowaniach związanych z nieterminowym wdrożeniem procedur upadłościowych.